"Một khu đất tốt" của Phạm Ngọc Lân được chọn tranh giải tại LHP Berlin 2019

Một khu đất tốt của Phạm Ngọc Lân được Liên hoan phim Berlin chọn

Xem thêm

Phim ngắn Việt tranh tài tại liên hoan phim quốc tế

Phim ngắn Việt tranh tài tại liên hoan phim quốc tế

Xem thêm

Nan giải bài toán phim ngắn

Nan giải bài toán phim ngắn

Xem thêm

Phim ngắn Việt chờ ngày thi quốc tế

Phim ngắn Việt chờ ngày thi quốc tế

Xem thêm

Dự án phim ngắn CJ – Bi hài chuyện “hành nghề” của các nhà làm phim trẻ

Dự án phim ngắn CJ – Bi hài chuyện “hành nghề” của các nhà làm phim trẻ

Xem thêm